top of page

Privacy Beleid

Privacy Statement

De bescherming van uw persoonsgegevens is van essentieel belang.  De gegevens die u opgeeft aan ZInnebeeld bij een contactname of een inschrijving worden op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving verzameld, gebruikt en verwijderd. 

Zinnebeeld verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Kristel Ogiers op mailto:kristel@zinnebeeld.be

 

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement vind je altijd op www.zinnebeeld.be. Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd zal Zinnebeeld dit communiceren via haar website.

 

Verwerkingsdoeleinden

Zinnebeeld verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Ter ondersteuning van communicatie; verzoek om informatie, het toesturen van offertes, informatie aangaande trainingen, workshops, therapie, opmaak facturen, de nieuwsbrief via e-mail
Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening.
De toestemming voor het toesturen van e-mail, nieuwsbrieven kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op externe harde schijf van Zinnebeeld A of de server van een derde partij .

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.
[(a) toestemming,] in het geval van individuele begeleidingen
[(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, bij trainingen 

[(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)],

[(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

 

 

Overmaken aan derden

Zinnebeeld schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Dit kunnen derden zijn die Zinnebeeld inschakelt voor de uitvoering van fiscale en boekhoudkundige activiteiten.  Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten.

Uitsluitend indien Zinnebeeld hiertoe wettelijk is verplicht, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten. Zinnebeeld zal in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. 

Zinnebeeld garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

Zinnebeeld heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt Zinnebeeld tijdens het boeken van een training en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.

 

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Zinnebeeld zal je dan wel verzoeken om een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kan je doen via kristel@zinnebeeld.be.   Zinnebeeld zal binnen vier (4) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres. 

Als je op grond van het overzicht Persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een verzoek sturen. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

-           zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

-           een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres kristel@zinnebeeld.be

 

 

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Vragen 

Heb je vragen over ons Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:
Zinnebeeld, De Knod 36, 2980 Zoersel of via kristel@zinnebeeld.be

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Gebruik van Cookies

Wij gebruiken op onze website een websitestatistieken cookie. Met deze data krijgen wij inzicht in het gedrag van onze bezoekers op de website. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en de gebruikerservaring te verbeteren. Wij kunnen bijvoorbeeld zien welke pagina’s slecht worden bezocht en hierop actie ondernemen.
 

Google Analytics

Om de websitestatistieken in te zien maken wij gebruik van het statistiekenprogramma Google Analytics. Statistieken geven relevante informatie over de bezoekers van de website.

Voor het gebruik van de websitestatistieken cookie van Google Analytics hoeft Zinnebeeld geen toestemming te vragen, deze informatie is geanonimiseerd. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin staat dat wij geen gegevens delen met Google.


Cookies voorkeuren aanpassen

In je browser kun je de instellingen voor cookies aanpassen, dit kun je doen voor elke gebruiker en computer. Meer informatie over cookies en instellingen kun je vinden op www.allaboutcookies.org.

bottom of page