top of page

Creatieve Coaching

De bereidheid jezelf te ontmoeten in je spiegelbeeld
geeft inzicht en schept nieuwe mogelijkheden

Coaching heeft tot doel inzicht te krijgen, blinde vlekken zichtbaar maken om zo tot bewustwording en gewenste verandering te komen. 

Wat is Creatieve Coaching?

We gaan aan de slag met een opdracht bv een collage maken. De wijze hoe we met de opdracht omgaan of een product tot stand laten komen weerspiegelt hoe we dagdagelijks functioneren. Dingen die we vaak onbewust doen of als vanzelfsprekend beschouwen. Door onze automatische patronen (die we soms als beperkend ervaren) zichtbaar te maken krijgen we keuzes. We ervaren hierdoor keuzevrijheid en een groeiproces kan tot stand komen. 

bv. Werk ik altijd op klein formaat met zichtbare kleuren? Hoe zichtbaar mag en wil ik zijn in mijn leven?

     Word ik boos omdat het niet lukt zoals ik in gedachten heb? Hoe reageer ik op andere momenten als iets me niet direct lukt?

Je hoeft helemaal niet creatief onderlegd te zijn. 

Effecten

  • Geeft inzichten

  • Zet groeiproces in gang

  • Schept nieuwe mogelijkheden

  • Bewerkstelligt verandering, ontwikkeling en/of aanvaarding

  • Iets in het beeldproces veranderen kan psychologische verandering tot stand brengen.

bottom of page